E-belgede karekod zorunluluğu; Şu ana kadar e-irsaliye gibi sadece bazı e-belge çeşitlerinde yer alan karekodun, artık neredeyse tüm elektronik belge düzenlenmelerinde bulunması gerekecek. O halde aklınızda “e-Fatura QR kod zorunlu mu?” ya da “e-İrsaliye QR kod zorunlu mu?” benzeri soru işaretleri varsa, yazının devamında hangi e-belgeler için geçerli olduğunu ve hangi tarihten itibaren uygulamaya geçeceğini öğrenebilirsiniz. GİB’in yılın başında yayınladığı tebliğde bazı bilgiler netleşmemişti, geçtiğimiz günlerde kesinleşen kılavuzun işte detayları:

e-Belgede Karekod Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

İlk açıklamalar Şubat 2023’te gelmesine rağmen Vergi Usul Kanunu tebliği Ağustos 2023’te yayınlandı. 1 Eylül 2023’ten itibaren kullanma mecburiyeti başlayacak. O tarihe kadar kendilerine veri standartları tebliği edilmiş özel entegratörler gereken şematronları oluşturarak kullanıma hazır hale getirecek. Ayrıca kendi özel yazılımları üzerinden e-belge düzenleyenlerde ilgili tarihe kadar hazırlıklarını tamamlamak zorunda.

e-Belge Karekodlarında Bulunması Gereken Bilgiler ve Gösterimi

Kılavuzda belirtildiği gibi karekodlar elektronik belgelerin mutlaka sağ üst köşesinde yer almalıdır. Tek istisna olarak ise kargo ve lojistik işletmeleri, EDPK’den izin alan doğalgaz, elektrik dağıtım ve satış faaliyetinde bulunanlar ile GİB’den onay alan mükelleflerin el terminalleri üzerinden düzenledikleri e-arşiv faturaların çıktılarında QR kod bulunması zorunlu değilken elektronik versiyonlarında yer alması zorunludur.

Bununla birlikte e-arşiv fatura, e-fatura gibi farklı elektronik belgelerin içermesi gereken zorunlu bilgiler QR kodda mutlaka bulunmalı, hangi e-belge tipi düzenlenecek ise ona özgü bulunması zorunlu bilgiler aynı şekilde kod üzerinde de yer almalıdır. Dolayısıyla e-belge yazılımlarında ilgili geliştirmelerin buna göre yapılması gerekir. Karekodlar üzerinde bulunması zorunlu bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Siz belge üzerinde her zaman aşina olduğunuz QR kodlarını görürken, koddaki yazılımsal karşılık aşağıdaki örnek verilerden oluşacak:

 

{“vkntckn”:”1111111111″

,”avkntckn”:”1111111111

“,”senaryo”:”EARSIVBELGE”,

“tip”:”ADISYON”,

“tarih”:”2023-08-27″,

“no”:”GIB2022000000001″,

“ettn”:”04e26a62-7c00-46d0-8888c-6f7c50834525″,

“odenecek(TRY)”:”1090.00″}

#efatura #karekod #earşiv

 

Leave a Comment