Bil-kod, bilgisayar programlarını içeren taşıyıcı materyallerde kullanılmak üzere, gösterilen faaliyete bağlı olarak gerçek ya da tüzel kişiler adına bir defaya mahsus verilen bir kod numarasıdır.

BİL-KOD’un yasal dayanağı nedir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44.maddesi
Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik’dir.

Şirketimizin Kültür Bakanlığınca verilmiş Bil-Kod Numarası 1274 ‘dür.