Data Media Ticari yazılımlarımızda ve Aves Müstahsil yazılımlarımızda ki Tevkifatlı Mal alım ve Satış Faturaları modülleri yenilendi. E-arşiv ve E-fatura ekranları yenilendi.

Tevkifat Nedir?

Para hususunda kesinti anlamına gelen bir kelime olan tevkifat; vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme veya kesinti yapma manasına geliyor.

Normal ya da irsaliyeli faturadan bir farkı bulunmayan tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği ise, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınıyor olması.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden, yine aynı yasada yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak nitelendiriliyor.

KİMLER TEVKİFAT YAPAR?

 • Genel bütçe içinde yer alan; daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler
 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları
 • Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları
 • Bankalar
 • Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
 • Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tevkifat uygulaması sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TEVKİFATLI FATURA NASIL HESAPLANIR?

Örneğin; elimizde KDV Hariç fiyatı 2.000 TL’lik bir ürün olsun. Bu faturaya %18 oranında KDV eklediğimizi düşünelim. O halde bu vergi 360 TL, genel toplam ise 2.360 TL olacak. Yani satıcının 360 TL KDV ödemesi gerekiyor.

Eğer bu faturada tevkifat oranı bulunuyorsa; yarı yarıya bir oranda 360 TL’lik bir KDV tutarı ortaya çıkıyor. Böylelikle KDV’nin 180 TL’lik miktarı satıcıya, kalan 180 TL’lik KDV miktarı ise alıcıya ait oluyor.

Tabii ki tevkifat oranları değişiklik gösterebiliyor. Tevkifatlı fatura talep edildiği takdirde, uygulanacak olan oranın kesinlikle sorulması gerekiyor. Yarı yarıya olduğu gibi, 9/10 gibi bir oran da uygulanabiliyor.

TEVKİFAT UYGULANABİLECEK İŞLEMLER

Aslına bakılırsa tevkifatlı fatura, her ürün ve hizmet satışında uygulanmıyor. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen işlemler için tevkifat uygulanabildiği biliniyor. Tevkifat uygulanabilen hizmetleri aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz;

 • Belirli yapım işleri ve bunlara ait mühendislik – mimarlık hizmetleri
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamirat, bakım ve onarım hizmetleri
 • Yemek servisi
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri

Binlerce işletme sahibi gibi, siz de Data Media Ticari ile ön muhasebenizi internet erişiminizin olduğu her yerden hızlı ve kolayca takip edin.

ÜCRETSİZ DEMO için bizleri arayın

Leave a Comment